R E B A C spol. s r.o.

Slavětínská 84
190 14 PRAHA 9 Klánovice

identifikační číslo: 496 12 255
zápis do obchodního rejstříku 
proveden dne 01.06.1993
pod spisovou značkou: C 20792
vedenou u Měst. soudu v Praze

tel.: 281 961 618
e-mail: rebac@rebac.cz 

07 / 2014